Центр кар’єри

На сучасному ринку праці користуються попитом компетентні  випускники закладу освіти, які здатні самостійно приймати рішення щодо побудови й реалізації професійної кар’єри, коригувати за потреби цілі і задачі професійного зростання на певному віковому етапі, стійко та впевнено вирішувати проблеми, не зупинятися на невдачах і перешкодах, а розцінювати їх як можливість для набуття життєвого досвіду.

Напрямки діяльності «Центру кар’єри та професійного зростання» нашого закладу освіти:

  1. Допомога здобувачам освіти:
  • виховання у здобувачів освіти ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;
  • усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;
  • активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні;
  • формування системи знань здобувачів освіти про обрані професії, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому;
  • ознайомлення здобувачів освіти з способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень в побудові кар’єри, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання у майбутньому.
  1. Залучення до дієвої співпраці роботодавців.
  2. Організація та проведення тренінгів, майстер – класів та семінарів, котрі направлені на розвиток особистих якостей здобувачів освіти, необхідних для працевлаштування та подальшого розвитку кар’єри.
  3. Проведення Днів кар’єри для ознайомлення випускників закладів загальної середньої освіти з різноманітністю професій, актуальністю їх на локальному ринку праці, а також перспективами професійної кар’єри.

Майстер-клас від успішних випускників Лесі Козак та Інни Ленчишин

Новини