Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ “Чортківське ВПУ” із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми здобуття освіти, місця проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням;
  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у закладі освіти третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

 

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцями або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.