Практичний психолог

« Не варто відмахуватися від дитини, коли вона чогось боїться. І тим більше не варто глузувати з її переживань. Якщо ви хочете, звичайно, щоб вона коли виросла, ділилася з вами потаємними речами ».

Основною метою діяльності психологічної служби в ДНЗ «Чортківське ВПУ» є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я здобувачів освіти.

Основні завдання психологічної служби:

 • сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, та подальшого професійного самовизначення.
 • забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

Шановні батьки та педагоги, запам’ятайте!

 

 • Якщо діти живуть в умовах постійною критики, вони навчаються осуджувати.
 • Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильству.
 • Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе.
 • Якщо дітей постійно соромити, вони навчаються почувати провину.
 • Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терплячості.
 • Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі.
 • Якщо вчинки дітей схвалюють, вони навчаються самоповаги.
 • Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути справедливими.
 • Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти.
 • Якщо діти живуть із визнанням, вони навчаються дружелюбності. Вони знаходять любов на землі.

 

У житті бувають такі ситуації, коли нам здається, що ми у безвиході. Психолог дає «поштовх» у напрямі вирішення вашої проблеми. Він не порадник і не учитель, швидше провідник, якого «наймає» мандрівник, щоб подолати складну ділянку свого життєвого шляху.
Навіщо мені професійний психолог? «У мене є хороший друг, якому я можу довіритися. Що ж такого може зробити психолог, чого не може друг»?, – приблизно так міркує чимало людей. Психолог може дати вам якісно новий досвід людських стосунків.
Робота психолога з клієнтом – це не розвага, а глибокий обмінний процес, який відбувається в атмосфері безумовної довіри. Психолог – людина, яка захоплена своєю роботою, тому що прагне зрозуміти людей і допомогти.
«Ніде не віднайти спокою тому, хто не знайшов його в собі самому»
Франсуа де Ларошфуко
Кожен учень має можливість одержати психологічні поради та підтримку в будь-яких особистих проблемах, допомогу в налагодженні стосунків, поділитися своїми переживаннями, радістю тощо. І таким мудрим порадником, уважним співрозмовником, щирим другом є психолог.

 

Психологічна служба училища забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

 

Нормативні документи:

 • Конституція України;
 • Декларація прав дитини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Закон України «По освіту»;
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 • Етичний кодекс психолога;
 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОНУ від 22.05.2018 №509 м. Київ;
 • Лист МОНУ від 27.08. 2000 р. №1-9 (352) «Про планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
 • Лист МОН України від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»;
 • Лист МОН України від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Лист МОН України від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Лист УНМЦ НАПНУ від 26.04.2022 № 43 «Про інформування щодо надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу»;
 • Лист МОН України від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;
 • Лист МОН України від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»»;
 • Лист МОН України від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Лист МОН від 30.11.2020 №6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;
 • Лист МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»
 • Лист ІМЗО від 04.12.2020 №22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»;
 • Лист МОН від 11.02.2020 №1/9-80 «Про затвердження наказу МОН від 28.12.2019 № 1646»;
 • Лист МОН від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;
 • Лист МОН від 31.03.2020 №063/3996 «Про план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;
 • Лист МОН від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»;
 • Лист МОН від 10.09.2019 №1/9-570 «Щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії булінгу»;
 • Лист МОН від 17.11.2020 №6/1379-20 «Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»;
 • Лист МОН від 10 березня 2021 р. №1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності  батьків»;
 • Лист МОН України від 05.08.2020 р. № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»;
 • Лист МОН від 11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;
 • Лист МОН від 27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів-соціальних педагогів»;
 • Лист МОН №1/3737 -22 від 29.03.2022 «Про забезпеченням психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»;
 • Лист МОН №1/12492-23 від 21.08.2023 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році».

 

Мета діяльності психологічної служби:

 • сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти;
 • охорона психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту»«Про позашкільну освіту»«Про професійно-технічну освіту»«Про вищу освіту»«Про запобігання та протидію домашньому насильству»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»«Про охорону дитинства»«Про соціальні послуги» та  іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу у системі освіти України

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

 

Завдання психологічної служби:

 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
 • сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної й соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Практичний психолог закладу освіти здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностикута аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптаціїдо умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програмз урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогувсім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

Практичний психолог закладу освіти сприяє:

 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;
 • формуванню соціально комунікативної компетентності обдарованих дітей;
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 • формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • діагностикавиявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально–психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактикасвоєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекціяусунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльністьформа активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультуваннябагатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістюдіяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвітаформування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу

Робота психолога полягає в наданні допомоги студенту під час адаптації в новому колективі, у створенні сприятливого психологічного клімату, допомозі в конфліктних та стресових ситуаціях.

Психолог  не дає конкретних порад,  не  оцінює  «правильно – неправильно», «добре –
погано». Психолог використовує свої знання, навички, практичний досвід,  щоб допомогти  Вам
побачити  та  усвідомити причини своїх проблем та  шляхи  їх вирішення.

На даний момент основними напрямками діяльності психологічної служби є індивідуальне консультування учнів і педагогічних працівників та проведення різноманітних занять, тренінгів, акцій тощо.
Отже:
якщо у вас виникли невідкладні проблеми які ви не можете вирішити без сторонньої допомоги;
якщо, стурбовані ви своїми особистими стосунками з найріднішою людиною, чи відчуваєте творчий спад і потребуєте перегляду свого розпорядку з точки зору раціонального розподілу часу, чи просто необхідно виговоритися – все це може стати предметом індивідуальної бесіди з психологом, соціальним педагогом чи однією з тем тренінгового курсу.
якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для Вас рішення;
якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами;
якщо, ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у своєму виборі тощо.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ!

Нормативно-правове забезпечення

Новини