Методична робота

Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить. Викладання — мистецтво віддавати.

Абрахам Джошуа Гешель

Методична робота в ДНЗ «Чортківське ВПУ» організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, націлена на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності.

Основними завданнями методичної роботи в закладі освіти є:

  • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації і умов для професійного зросту;
  • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
  • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
  • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів.

Методичну роботу в ДНЗ «Чортківське ВПУ» здійснюють 8 методичних комісій, робота яких спрямована на впровадження нових технологій в практичну діяльність, розробку КМЗ професій і предметів згідно державних стандартів:

Методична тема: "Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх технологій"