Методична комісія фізичної культури та захисту України

Мета діяльності методичної комісії фізичного виховання та захисту України полягає у вихованні всебічно розвинених спеціалістів, збереженні і зміцненні їхнього здоров’я, фізичній підготовці, збільшенні рухової активності студентів у позаурочний час, запобіганню гіподинамії в молодого покоління.

 

Методкомісія намагається максимально реалізувати такі завдання:

  • всебічний фізичний розвиток учнів на основі навчальних програм та засвоєння знань, умінь і навичок учнями з предметів «Захист України», фізичне виховання;
  • вдосконалення та поліпшення викладання предметів фізичного виховання та «Захисту України»;
  • поповнення, оновлення, вдосконалення комплексно-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів «Захист України», фізичне виховання.

Основними пріоритетними напрямками в роботі методичної комісії обрано:

  • сприяння гармонійному розвитку учнів, організація оптимального рухового режиму, необхідного для збереження й укріплення здоров’я та досягнення високої працездатності та засвоєння знань, умінь і навичок протягом всього періоду навчання;
  • формування активної життєвої позиції, виховання моральних і вольових якостей підготовці юнаків до служби в збройних силах України;
  • впровадження в повсякденність учнів здорового способу життя, формування в учнів навиків та стійкого бажання самостійно займатися фізичними вправами, виховувати уміння використовувати здобуті навики й вміння в повсякденному житті;
  • підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД


Новини методичної комісії