Методична комісія сільськогосподарських професій

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1,А2,В1); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії С1, С) працює над другим етапом єдиного методичного проекту «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження новітніх технологій».

Робота методичної комісії спрямована на:

  • розробку, розгляд і затвердження робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення корективів у навчальні плани та програми;
  • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;
  • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи; проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробку методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;
  • аналіз стану і результатів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, якості професійних компетентностей учнів, рівня їх вихованості і професійної культури, розробки пропозицій щодо їх удосконалення;
  • аналіз внутрішнього контролю, розробку пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання спецдисциплін;
  • надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організацію взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;
  • організацію та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, майстер-класів, позаурочних виховних заходів;
  • методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, організацію навчально-методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання;

моніторинг якості навчання, рівня професійних компетентностей  учнів сільськогосподарських професій.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД


Новини методичної комісії