Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Діяльність методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін спрямована на виконання державних програм викладання предметів гуманітарного циклу, створення належних умов для навчання та виховання здобувачів освіти, розкриття їх задатків та здібностей, підвищення професійної майстерності педагогів, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу.

 

Основні завдання методичної комісії природничо-математичних дисциплін:

  • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання ресурсно зорієнтованих технологій, формування предметних компетентностей здобувачів освіти при вивченні суспільно-гуманітарних дисциплін.
  • Вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків.
  • Формування високої культури фахового мовлення.
  • Пошук та впровадження нових шляхів, які б спонукали до ґрунтовного вивчення мови та широкого застосування в соціумі.
  • Впровадження технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу.
  • Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегії навчання, направленої на формування компетентної, соціалізованої особистості з визначеною громадянською позицією.
  • Створення умов для розвитку критичного мислення та навичок медіаграмотності у здобувачів освіти.
  • Організація навчально-виховного процесу з урахуванням викликів широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
  • Сприяння досконалому опануванню педагогами технологій дистанційного навчання.

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД


Новини методичної комісії